A fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg (Korm. rendelet 4. § (1) bek.)

  • a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától számított 14 napon belül, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig (Korm. rendelet 4. § (2) bek. a) pont),
  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától 8 munkanapon belül, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig (Korm. rendelet 4. § (2) bek. b) pont), és
  • a fogyasztó írásban történő elállása esetén elegendő, ha nyilatkozatát az elállási határidőn belül elküldi (Korm. rendelet 4. § (4) bek.), és
  • a vállalkozás a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül fizeti vissza (Korm. rendelet 4. § (5) bek.), és
  • a fogyasztó kizárólag a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket viseli (Korm. rendelet 4. § (6) bek.), és
  • a vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését (Korm. rendelet 4. § (6) bek.), valamint
  • azon termékek megjelölése a 6.4.5.2 pontnak megfelelően, amelyeknél a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, feltéve, hogy értékesít olyan terméket (Korm. rendelet 5. §).

Elállási nyilatkozat letöltése

Visszaküldési nyomtatvány letöltése

 

Mindenképpen javasoljuk, hogy ellenőrizze a csomagot annak átvételekor. Jogos reklamáció esetén (pl. nem azt kapta, amit megrendelt, hibás, sérült, vagy nem annyi, amennyit megrendelt), webáruházunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és új szállítást intéz Önnek. Ebben az esetben az új kiszállítás költsége már webáruházunkat terheli.

 

Ajánlatunk